homepage logo
Omlouváme se za dočasnou nefunkčnost eshopu. Prodejna, rozvoz Praha bez omezení. Volejte/pište: 724 817 819 Nová prodejna: Husitská 62. Rozvoz ZDARMA - 724 817 819. Pro rozvoz pište SMS/mail. děkujeme!

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů, GDPR

Lidsky řečeno - Vaše osobní údaje

Pokud jste zabloudili až sem, asi vás zajímá pár věcí, vše důležité se pokusíme shrnout níže ve 4 bodech.
 • získané osobní údaje chráníme nad rámec požadavků GDPR, např. užitím SSL certifikátu
 • získané osobní údaje nikdy nenabídneme třetí osobě k marketingovým nebo jiným aktivitám (výjimku tvoří přepravní společnosti atp.)
 • zpracovávané osobní údaje můžeme kdykoliv smazat ze serveru online na vaše přání (viz kontakty, využijte kterýkoliv kontakt, je si nutné uvědomit, že po tomto smazání nám vyřízení reklamace bude trvat delší dobu, protože o vašem nákupu již nebudeme mít žádné informace online - vyhrazujeme si právo údaje nemazat 45 dní od vytvoření objednávky - z důvodu dodržení garance vrácení zboží bez udání důvodů), dále musíme ctít zákony ohledně vedení účetnictví, resp. výkazu zisků a ztrát.
 • pokud se budete chtít odhlásit z našeho newsletteru, na konci emailu stačí kliknout na odkaz Odhlásit nebo nás jakkoliv kontaktovat (např. stačí napsat: Neposílat)
Následuje plné znění ochrany osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů, přístup k osobním údajům

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dominik Pospíšil IČO: 28772563 se sídlem v Pardubicích  (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
 3. adresa: V Zátiší 1060, Pardubice, 530 12
  email: gdpr@psiusmev.cz,
  telefon: 733 680 058
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Pro splnění účelu individuálního přístupu k zákazníkovi, které nám zákazník dobrovolně zaslal při registraci v programu "VIP Psí úsměv", zpracováváme vedle osobních údajů zákazníka také informace o hmotnosti zvířete, které vlastníte, jeho věku a druh zvířete případně jeho počet.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v případě, že z Vaší strany došlo k objednávce zboží nebo služby nebo jiné formy oslovení správce údajů,
 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů, a nastavení služby "Hlídat zboží", registrací do programu VIP Psí úsměv, připomenutí objednávky, rozvozu atp.), byť bez vazby na konkrétní uskutečněnou objednávku zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • umožnění členství zákazníka v programu VIP Psí úsměv v případě registrace do programu VIP Psí úsměv zejména možnost snažšího provodení rychlé a snadné objednávky, a nakupovat s individuální slevou dle podmínek programu VIP Psí úsměv,
 • zaslání upozornění na naskladnění položky a změny ceny, v případě nastavení "Hlídat zboží",
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti apod.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, resp. po dobu, než dojde ke zrušení odběru obchodních sdělení a newsletterů ze strany zákazníka, u nějž jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, nejdéle 3 roky, 
 • po dobu, než je zákazníkovi zaslána emailová notifikace o naskladnění zboží („Hlídat zboží“), případně po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely "Hlídat zboží", tedy zaslání emailové notifikace o naskladnění zboží, nejdéle 12 měsíců od udělení souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou dopravci, poskytovatel eshopu.
  • podílející se na dodání zboží nebo služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující účetní a daňové služby.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete (nebo vyplněním registračního formuláře), že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.9.2019.